sales@cosoft.vn 032.564.0064

Mobile App

Phát triển Mobile App trên Android và iOS
Đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiệp trong việc thiết kế UX/UI.

Web Application

Nghiên cứu yêu cầu chuyên sâu với khách hàng trực tiếp
Thiết kế các phần mềm chuẩn với yêu cầu
Nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ khách hàng, mang lại giá trị thực tế cho từng doanh nghiệp.

Các dự án hợp tác

Chúng tôi hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước, tư vấn và triển khai kỹ thuật cho các dự án mang tính chất phức tạp.

Sản phẩm của chúng tôi

Ấp ủ nhiều dự án tiềm năng, sản phẩm của chúng tôi sẽ được ra mắt trong thời gian ngắn sắp tới.

Một số lĩnh vực kinh doanh chúng tôi đã xây dựng phần mềm

Khi nhận về các yêu cầu dự án, chúng tôi sẵn sàng tham gia nghiên cứu, trải nghiệm các nghiệp vụ kinh doanh/sản xuất thực tế cùng khách hàng.
Đội ngũ Consultant tại Cosoft không chỉ nghiên cứu các thông tin nhận được mà còn có thể để mang lại cho khách hàng sự tư vấn chất lượng, hướng đến một sản phẩm công nghệ có khả năng mang lại lợi nhuận thực tế cho từng doanh nghiệp.